สินเชื่อส่วนบุคคลทางเลือกมนุษย์เงินเดือน

loan         

ในสภาวะทางการเงินบีบคั้น หนี้สินส่วนตัว และหนี้สินภาคครัวเรือน ขยับพุ่งไปแทบจะแตะเพดาน จึงทำให้หลายคนขาดสภาพคล่องทางการเงิน แม้จะมีงานทำ มีเงินเดือนในกระเป๋าทุกเดือน แต่ด้วยรายจ่ายมากกว่ารายรับ จึงเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง โปรโมชั่นหรือแคมเปญสินเชื่อส่วนบุคคลตามสถาบันการเงินต่าง ๆ จึงน่าสนใจ และอย่ามองข้าม

            สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นเงินก้อนเพื่อให้กู้ยืม สำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรายได้ประจำและมั่นคง ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ คำว่าสินเชื่อส่วนบุคคล ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นการขอกู้ยืมโดยใช้ชื่อของตัวเอง นั่นหมายถึง ไม่ใช่กู้ในนามบริษัท หรือห้างร้าน หรือองค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ก็เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อนำไปใช้จ่ายแล้วแต่จะเพื่อการใด เช่น เพื่อผ่อน หรือซื้อสินค้า เพื่อการศึกษา เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อธุรกิจขนาดเล็กๆ โดยทั่วไปก็ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนใหญ่สถาบันการเงินจะให้เป็นเงินสด

            หากพิจารณาแล้วว่า จำเป็นต้องขอสินเชื่อส่วนบุคคล เงื่อนไขก็ไม่น่าสพรึงกลัว เงื่อนไขเช่น

            สถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินประมาณห้าเท่าของรายได้ ซึ่งมีระยะเวลาผ่อนชำระระหว่างหนึ่งถึงเจ็ดปี เท่าๆ กันในแต่ละเดือน และเป็นการชำระแบบลดต้นลดดอก  ส่วนสุดท้าย ที่ไม่อยากได้ยินคือ ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีและมากกว่านั้น

            สำหรับระยะเวลาในการชำระคืนนั้น มีทั้ง สามเดือน หกเดือน หนึ่งปี และสูงสุดห้าปี  แล้วแต่เงื่อนไขของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คุณยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล 

            อย่างไรก็ดี สินเชื่อบุคคลมักออกแคมเปญแบบเกินจริง มักมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้บอกในฆษณา ดังนั้น คุณต้องตั้งอยู่บนความไม่โลภ และมีสติ และควรตรวจสอบและทำการเปรียบเทียบกันหลายๆ สถาบัน ท้ายที่สุด ต้องมีวินัยทางการเงินอย่างดี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.